dimplex-siw-tu-2

O pompach ciepła

Pompy ciepła są obecnie najtańszym w eksploatacji źródłem energii przeznaczonej do ogrzania lub chłodzenia domu oraz służy do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Najistotniejszą cechą tego systemu grzewczego jest to, iż przetwarza on darmową energię zgromadzoną w środowisku ( powietrze, gleba, wody gruntowe) na ciepło niezbędne do ogrzania domu.
Wysokosprawne pompy ciepła z każdego kilowata dostarczonej do nich energii elektrycznej „produkują” ponad 5 kW mocy grzewczej. Zatem pompa ciepła zużywając zaledwie 20 % dostarczonej przez użytkowania energii elektrycznej pozostałą darmowa energię (80 %) pobierze z otoczenia. Niezależnie od warunków zewnętrznych jest ona w stanie zapewnić najwyższy komfort klimatu mieszkania przez cały rok. Przy każdej podwyżce cen energii ogrzewanie przy pomocy pomp ciepła staje się względnie coraz tańsze, ponieważ zwiększają się oszczędności w stosunku do oleju i gazu, jako że w przypadku pomp ciepła 4/5 energii pozostaje darmowe, więc podwyżka prądu ma niewielki wpływ na koszty eksploatacyjne.

Dolne Źródła

Dolne źródło ciepła stanowi dla pompy ciepła zasób możliwej do pozyskania energii otoczenia. Najczęściej źródłem tym jest grunt (kolektor ziemny poziomy lub sondy pionowe – odwierty) bądź powietrze zewnętrzne, a także wody gruntowe.

Możliwe jest także wykorzystanie jako dolnego źródła ciepła – wszelkiej energii z procesów technologicznych (ciepło odpadowe). Im wyższa i stabilniejsza będzie temperatura dolnego źródła ciepła, tym stabilniej i z wyższą efektywnością, pracować będzie pompa ciepła. Najczęściej stosowane gruntowe pompy ciepła współpracują z kolektorami gruntowymi układanymi poziomo lub sondami pionowymi. Sondy zapewniają wysoką efektywność i stabilność pracy pompy ciepła, ze względu na czerpanie ciepła z dużej głębokości – od głębokości około 15 m, temperatura gruntu wynosi około 10 oC i jest stała w okresie roku, niezależnie od pory roku.

Obsługa serwisowa

Na wszystkie zamontowane urządzenia udzielimy Państwu gwarancji. Zapewnimy obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną

Nasi główni dostawcy:

instalacje Głogów Zinstal