Uprawnienia Kierownika Budowy
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

Certyfikat stanowi potwierdzenie posiadanych przez instalatora kwalifikacji do instalowania  odnawialnych źródeł energii (OZE) :pomp ciepła

Certyfikat uprawnia do przeprowadzania badań nieniszczących złączy spawanych: wizualnych oraz ultradźwiękowych

UPRAWNIENIA SEP
Grupa 1 (eksploatacja + dozór): Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną

Uprawnienia SEP

Grupa 2 (eksploatacja + dozór): Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Uprawnienia SEP

Grupa 3 (eksploatacja + dozór): Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Posiadamy certyfikaty/autoryzacje wielu wiodących firm z branży klimatyzacyjno-wentylacyjnej m.in. Fujitsu, Fuji Electric, Daikin, Lg, York

Uprawnienia chłodnicze, zielona karta

– Lutospawanie,

– Spawanie – uprawnienia UDT

– zgrzewanie rurciągów