DSC_0661

Opis

Client:   Awesome Company

Powierzchnia: 160 m2
Lokalizacja:   Żary

W budynku wykonano wentylację mechaniczną nawiewno wywiewną z odzyskiem ciepła na podstawie projektu wykonanego przez firmę ZInstal. Wentylację wykonano z kanałów typu Spiro , zaizolowano zarówno kanały nawiewne jak i wywiewne. Po uruchomieniu instalacji wykonano regulację całego systemu

Referencje

Firma Zinstal Bis sp. z o.o. sp.k wykonała instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w nowobudowanym budynku mieszkalnym. Prace przebiegały w dwóch etapach montaż infrastruktury, rozprowadzenie izolowanego rurarzu zgodnie z wcześniej opracowanym planem. Etap drugi obejmowal montaż centrali rekuperacyjnej, anemostatów oraz kalibrację przepływów. Całośc usługi wynonana profesjonalnie zgodnie ze standardami, w oparciu o projekt poprzedzony stosownymi wyliczeniami, w oparciu o wysokej klasy meteriały. Ekipa montażowa pracował szybko zachowując staranność wykonywanych czynności. Bardzo dobry serwis posprzedażowy.

Słabicki Michał
Słabicki Michał